FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Farabi Değişim Programı Başvuruları Başladı

09.03.2017

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yılı

Farabi Değişim Programı Başvuruları

BAŞVURU SÜRESİ:  01 -15 Mart 2017

BAŞVURU BELGELERİ:

             1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

(http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler adresinden ulaşabilirsiniz).

            2- Transkript (2 Adet)

            3- Fotoğraf (2 Adet)

            4- Yabancı Dil Belgesi*

            5- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Öğrencinin Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)

*(Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir).

BAŞVURU KOŞULLARI:

*Daha önce Farabi Programından yararlanmamış olması,

*Hazırlık sınıfı öğrencisi olmamak,
*Genel Akademik Not Ortalaması; Ön Lisans ve Lisans için en az 2.00/4.00, Yüksek Lisans için  en az 2.50/4.00, Doktora için en az 2.50/4.00 olmalıdır.
*Tercih edilen üniversite ile bölüm bazında anlaşmanın bulunması ve bölüm ders programlarının uyumlu olması.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

*    Vakıf Üniversiteleri  2017-2018 değişiminden yararlanamamaktadır.

*    Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

*   Sınıf kısmına, şu anda bulunan sınıf değil gidilecek sınıf yazılmalıdır.

*  Öğrencilerin başvuru yapmadan önce ilgili üniversitelerin web sayfalarından ders içeriklerinin uyumunu koordinatörleriyle görüşerek belirlemeleri gereklidir. Koordinatör bilgilerine ve anlaşmalı kurumlara web sayfamızdan ulaşılabilir. Daha sonra, doldurulacak Aday Öğrenci Başvuru Formu'na bölüm koordinatörü ya da bölüm başkanı  paraf atmalıdır.

*  Başvurularda üç tercih alınıp ilk elemeler Üniversitemizde yapılacak olup sadece bir üniversiteye Başvuru Belgeleri gönderilecektir.

* Başvurular 2017-2018 yılı Güz ya da Güz-Bahar dönemini kapsamaktadır. Sadece Bahar dönemi için değişim yapılmamaktadır.

* Farabi Değişim Programı kapsamında, YÖK'ün belirlediği 24 üniversiteye (YÖK'ün Farabi web sayfasında bu üniversiteler görülebilir) giden öğrencilere 8 aya kadar aylık 600 TL burs verilecektir. Bunun dışında kalan üniversitelere giden öğrencilere sadece 4 ay boyunca 400 TL ödeme yapılacaktır. Herhangi bir özel ya da kamu kurumunda tam zamanlı olarak çalışan öğrenciler burs imkanından yararlanamayacaktır.

* Başvurular, şahsen Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi'ne (Güney Kampüsü B-206) No’lu oda) yapılacaktır.