FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları

02.03.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz ile Güz ve Bahar Yarıyılı Farabi (Giden Öğrenci) Başvurusu Yapacakların Dikkatine:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz ve güz/bahar dönemleri için değişim başvurularını 

1 Mart  – 15 Mart 2018 tarihleri arasında alacaktır.

Başvurular, şahsen Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi'ne (Kuzey Kampüsü E-225) No’lu oda) Tel. 0216 280 2548 yapılacaktır (Araş.Gör. Cansın Kemal CAN 0 544 490 22 00).

Başvurular üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun farabi.medeniyet.edu.tr web adresinde yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.

Öğrenci değişimi ve öğretim üyesi hareketliliği programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye koordinatörlüğümüz web sayfasında da bir örneği bulunan yonetmelikten ve aşağıdaki ilan ayrıntılarından ulaşılabilir:

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları

1) Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gereklidir.

2) Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00/4,00 olması gereklidir.

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gereklidir.

3) Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak bir asıl bir yedek program şeklinde tercihlerini yazılı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.

4) Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

5) Alt sınıftan ders alan öğrenciler bu durumu başvuruları sırasında belirtmelidirler. 

BAŞVURU BELGELERİ:

             1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

(http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler adresinden ulaşabilirsiniz).

            2- Transkript (2 Adet)

            3- Fotoğraf (2 Adet)

            4- Yabancı Dil Belgesi*

            5- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Öğrencinin Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)

*(Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir).

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvurularının Değerlendirilmesi  

Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

ÖNEMLİ NOT : Başvuru yaparken;

1- Üniversiteler arasında bölüm bazında anlaşma olmasına dikkat ediniz.

2-Gidilmek  istenilen Üniversitelerin Farabi Ofislerine ait internet sitelerinden 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ait  bölüm  kontenjanlarını ve başvuracağınız üniversitelerin  gelen öğrenci kriterlerini kontrol ediniz.

3- Lütfen başvuru belgelerini eksiksiz doldurarak ve   fotoğraflar yapıştırılmış olarak getiriniz.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KRİTERLERİ

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin esas ve usuller” çerçevesinde;

  1. Akademik Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;
  1. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi,

Yürütme Kurulu’nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.