Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları

04.03.2019

2019-2020 Akademik Yılı Güz ile Güz ve Bahar Yarıyılı Farabi (Giden Öğrenci) Başvurusu Yapacakların Dikkatine:

 2019-2020 Eğitim öğretim yılı güz veya güz ve bahar dönemlerinde, üniversitemizle öğrenci değişim protokolü imzalayan üniversitelerden birinde (farabi.medeniyet.edu.tr web adresinde yayınlanan listedeki üniversiteler) Farabi öğrencisi olabilirsiniz. Protokol imzalanan üniversitelerden sadece birini tercih edebilirsiniz).

2019-2020 Akademik Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında değişime katılacak öğrencilere 4 ay süre ile 600,00 TL burs verilecektir.

Almakta olduğunuz burslarınız kesilmeden karşılıksız burs alabilirsiniz (Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır).

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 

2019-2020 Akademik yılı güz ve güz/bahar dönemleri için değişim başvurularını 

1 Mart  – 15 Mart 2019 tarihleri arasında alacaktır.

Başvurular, şahsen Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi'ne (Kuzey Kampüsü Giriş Kat Uluslararası Ofis) Tel. 0216 280 2022 yapılacaktır

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları

1) Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gereklidir.

2) Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00/4,00 olması gereklidir.

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gereklidir.

3) Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerini (yalnızca bir üniversiteyi tercih edebilirsiniz) yazılı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.

4) Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

5) Alt sınıftan ders alan öğrenciler bu durumu başvuruları sırasında belirtmelidirler. 

BAŞVURU BELGELERİ:

             1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

(http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler adresinden ulaşabilirsiniz).

            2- Transkript (2 Adet)

            3- Fotoğraf (2 Adet)

            4- Yabancı Dil Belgesi*

            5- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Öğrencinin Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge)

*(Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir).

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvurularının Değerlendirilmesi  

Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2019

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2019

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2019

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2019

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2019

ÖNEMLİ NOT : Başvuru yaparken;

1- Üniversiteler arasında imzalanan protokolde bölümünüze ayrılan kontenjan olmasına dikkat ediniz.

2- Gidilmek  istenilen Üniversitelerin Farabi Ofislerine ait internet sitelerinden 2019-2020 Akademik yılına ait  bölüm  kontenjanlarını ve başvuracağınız üniversitelerin  gelen öğrenci kriterlerini kontrol ediniz.

3- Lütfen başvuru belgelerini eksiksiz doldurarak ve fotoğraflar yapıştırılmış olarak teslim ediniz.

PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi