Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Farabi Anlaşmaları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi