Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Misyon-Vizyon

Vizyon 
Öğrencileri ve öğretim elemanlarının farklı üniversite ve şehir kültürünü kazanarak, iletişim, adaptasyon ve kültürel gelişimini sağlamak, eğitim ve araştırma vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktır. 

Kabul ettiği öğrencilere ve öğretim elemanlarına İstanbul Medeniyet Üniversitesi vizyon, misyon ve kültürünü kazandırmaktır. 

Misyon 
Üniversiteler ile ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak, ders programlarını ülke ve dünya standartlarına uygun yapıda hazırlamak ve değerlendirmek.